Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PodisPromotion Tomasz Podhajski z siedzibą w Pucku, ul. Nowy Świat 8b/10, NIP 5871578561, Regon 221208873

2. PodisPromotion Tomasz Podhajski przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez PodisPromotion Tomasz Podhajski w celu odpowiadania na zapytania skierowane do PodisPromotion Tomasz Podhajski drogą mailową, telefoniczną itp.,

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem przez PodisPromotion Tomasz Podhajski Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy PodisPromotion Tomasz Podhajski będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. Podanie danych jest dobrowolne.

Agencja Reklamowa Puck

tel. kom.: 506 056 876
e-mail: biuro@podis.pl


Update cookies preferences